Continue feedback

Feedback geven: als je het aan medewerkers vraagt, krijgen ze het liefst regelmatig feedback van hun leidinggevende en collega’s. Toch wel minimaal eenmaal per maand. Toch gebeurd het weinig, want het geven van goede feedback is lastig. Zeker als dat continue feedback is: op het moment zelf, direct gegeven wanneer het er toe doet.