Ontwikkelgesprekken bij NMT

, ,

Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) verbindt, vertegenwoordigt en versterkt de maritieme maakindustrie van Nederland. Bij NMT werken 27 mensen, veelal hoogopgeleide professionals. NMT benaderde Strategisch Opleiden met de vraag om binnen NMT ontwikkelgesprekken te introduceren als alternatief voor de traditionele gesprekscyclus.

Strategisch Opleiden sprak met Managing Director Roel de Graaf en Director Innovation Marnix Krikke. Samen vormen ze de directie van NMT.

NMT Roel de Graaf

Roel de Graaf, Managing Director

“Nu wij niet meer de traditionele manier van beoordelen hanteren, merken wij dat mensen meer ontspannen zijn en meer zeggen.”

 

NMT Marnix Krikke

Marnix Krikke, Director Innovation

“Via de ontwikkelgesprekken gaan wij in gesprek met elkaar, niet om elkaar de maat te nemen maar om te kijken hoe wij vanuit onze zelfstandigheid en professionaliteit kunnen groeien.”

 

Uitdagingen NMT:

  • Organisatie in transitie
  • Alternatief voor traditionele gesprekscyclus
  • Open gesprekken
  • Regie over eigen ontwikkeling

 

Uitdaging: andere bedrijfscultuur

NMT is in transitie en wil een doelgestuurde organisatie worden: het management beschrijft doel en richting en de medewerkers geven daar invulling aan. Bij deze nieuwe organisatievorm hoort een andere bedrijfscultuur, waarbij mensen verantwoordelijkheid tonen en initiatief nemen. Waar mensen stimuleren en feedback geven niet alleen zien als iets tussen leidinggevende en medewerker, maar ook tussen collega’s onderling.

Roel de Graaf: “Er was een enorme druk in de organisatie om 2 x per jaar een vragenlijst af te werken. Nu wij niet meer de traditionele manier van beoordelen hanteren, merken wij dat mensen meer ontspannen zijn en meer zeggen. De manier van in gesprek zijn met elkaar past niet alleen beter bij ons als vereniging, maar past ook beter bij mij als mens, bij mijn visie op leiding geven.”

De aanpak: open gesprekken

Alle medewerkers van NMT zijn getraind door Strategisch Opleiden in het houden van ontwikkelgesprekken. Hierbij gaan de medewerkers meer open de gesprekken in. Zonder die lange vragenlijst, met alleen de drie vragen van Strategisch Opleiden als leidraad: ‘Waar sta je nu, waar wil je naar toe en welke stappen zijn daarvoor nodig.’ Tijdens de training Ontwikkelgesprekken van Strategisch Opleiden hebben de medewerkers geleerd zelf de regie te nemen en deze vragen voor hunzelf te beantwoorden.

Marnix Krikke: “Wij zijn een organisatie van gedreven professionals met een intrinsieke, sterke motivatie. Wij zijn heel erg resultaat gericht, met weinig aandacht voor de persoonlijke kant. Via de ontwikkelgesprekken gaan wij in gesprek met elkaar, niet om elkaar de maat te nemen maar om te kijken hoe wij vanuit onze zelfstandigheid en professionaliteit kunnen groeien. In de gesprekken gaat het nu over ambities, sterktes en de persoonlijke ontwikkeling. Dat vinden wij belangrijk.”

“Wij zien dat de trainingen van Strategisch Opleiden helpen om de geesten rijp te maken voor een andere benadering, om op een andere, positieve en toekomstgerichte manier met elkaar in gesprek te zijn.”

Reactie van medewerkers

Het is beter verlopen dat de directie van NMT van tevoren had durven hopen. Ook de meest kritische medewerkers zijn positief over de ontwikkelgesprekken. Roel de Graaf: “Wij zien dat de trainingen van Strategisch Opleiden helpen om de geesten rijp te maken voor een andere benadering, om op een andere, positieve en toekomstgerichte manier met elkaar in gesprek te zijn.”

Tevreden over de samenwerking

Zowel directie als medewerkers van NMT hebben ons laten weten heel tevreden te zijn over de samenwerking met Strategisch Opleiden. Marnix Krikke: “Tijdens de voorgesprekken liet Annet merken onze organisatie goed te begrijpen. We hadden echt een klik.” Roel de Graaf vult aan: Tijdens de trainingen hoort Annet ook wat er níet gezegd wordt. Dat is niet vanzelfsprekend.

Het vervolg

De ervaring bij NMT is dat de medewerkers de toegenomen verantwoordelijkheid waarderen maar dat mensen toch nog steeds behoefte aan duidelijkheid en structuur hebben. Dit vraag een cultuurverandering en daarvoor is een langere adem nodig. Mensen daarin meenemen gaat niet vanzelf en dat vraagt ook wat van het management. Roel de Graaf: “Ik vind het belangrijk dat mensen hun leven lang kunnen leren, zowel in het werk als privé. Deze tool ontwikkelgesprekken is hierbij een belangrijk instrument.”

Marnix Krikke vult aan: “We zijn na deze trainingen niet klaar. Cultuur verander je langzaam en heeft ook onderhoud nodig. Daarom denken we na over opfrissessies.”