Training De Dialoog

Als belangrijkste vaardigheid van managers in deze tijd staat met stip op één: gespreksvaardigheden.

Het belangrijkste instrument om je mensen te motiveren, mee te nemen, verbonden te houden, betrokken te blijven. Maar ook naar de rest van de organisatie toe is het gesprek belangrijk: met het senior management om voldoende budgetten te krijgen, om tegengas te bieden aan keuzes die in jouw ogen niet de juiste zijn, om je afdeling en de resultaten ervan zichtbaar te maken.

  • 3 + 2 + 2 dagen
  • Groepsgrootte: 6 - 10
Femke - Strategisch Opleiden