Moderne gesprekscyclus: de cijfers

, ,
onderzoek naar resultaat gesprekscyclus

“Die oude gesprekscyclus, die gaat nog wel een jaartje langer mee. Moderniseren kan ook volgend jaar nog wel.” “Het is misschien niet meer up to date, maar we hebben nu andere prioriteiten.” Misschien denk je hier misschien zelf anders over, maar regelmatig oppert iemand in de organisatie dat er andere prioriteiten zijn dan de gesprekscyclus. Op de oude voet verder gaan wordt voorgespiegeld als ‘baat het niet dan schaadt het niet’. Maar niets is minder waar. Ter onderbouwing daarom een aantal cijfers uit de onderzoeken van Gallup en Wawoe naar de traditionele gesprekscyclus en het alternatief: de moderne gesprekscyclus.

De cijfers van de traditionele gesprekscyclus

De  traditionele gesprekscyclus bestaat die uit een start- of planningsgesprek, een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek. Hiervan is onderzocht wat de tevredenheid is onder HR professionals, onder managers en onder medewerkers. Die cijfers zijn op z’n minst schokkend te noemen: 90% van de HR professionals vindt de gesprekken kwalitatief onvoldoende. 95% van de managers is ontevreden over deze gesprekscyclus en 66% van de medewerkers geeft zelfs aan slechter te presteren door deze gesprekscyclus. Terwijl de gesprekken zelf veel tijd en geld kosten.

De cijfers van het alternatief

Gelukkig is er ook onderzoek gedaan naar welke varianten dan wél werken. We spreken dan over de moderne gesprekscyclus. Kenmerken daarvan zijn dat deze cyclus ontwikkelgericht is, continue en een groot deel van de regie bij de medewerker ligt. Daarover is het volgende bekend:

  • Medewerkers willen graag continue aandacht voor hun prestaties. Een continue dialoog past in dit beeld: dit levert een stijging op in de medewerker betrokkenheid van maar liefst 280%.
  • Een ontwikkelgerichte gesprekscyclus laat de teamproductiviteit met 26% stijgen
  • Het vrijwillig verloop daalt met 41%
  • Het ziekteverzuim daalt met 43%

Business Case

Al met al geen slecht idee dus om tijd en energie in de overstap te maken: de business case is dus snel gemaakt. Maar ook los van de cijfers is de overstap een goed idee. Ontwikkelgerichte gesprekken, met focus op de toekomst waarin de medewerker een pro-actieve rol heeft is voor iedereen beter. Als een manager mag kiezen, voeren de meesten liever zo’n gesprek dan een functioneringsgesprek. Voor de medewerker zal het een opluchting zijn. En de organisatie zal er baat bij hebben, want groei van een medewerker, betekent groei van de organisatie.

Stop met uitstellen…

Dacht jij – of iemand anders in je organisatie – er over na om dit project toch nog maar een jaartje voor je uit te schuiven? Heroverweeg dit dan. De overstap hoeft helemaal niet groots en meeslepend te zijn. En je kunt het projectmanagement zelfs (deels) uitbesteden. Dat hoeft helemaal niet prijzig te zijn.

… begin en heb plezier

Natuurlijk hebben wij niet voor niets dit vak gekozen, maar het optimaliseren van de gesprekscyclus is een heel plezierig en positief project. Het wordt gewaardeerd binnen de organisatie en je hebt echt iets toe te voegen als HR professional. Vooral je verbindende rol tussen leidinggevenden en medewerkers komt goed uit de verf.

Sparren met HR vakgenoten

Overtuigd? Of ben je al begonnen aan het optimaliseren van de gesprekscyclus? Doe dan mee aan één van onze gratis online sessies over dit onderwerp. Je kunt dan met andere HR professionals sparren onder begeleiding van een ervaren specialist van Strategisch Opleiden.