Methodiek ontwikkelgesprek

Ontwikkelgesprekken zijn een belangrijk onderdeel van een lerende organisatie. Door expliciete aandacht te hebben voor ontwikkeling, focus je als organisatie op groei en de toekomst. Dit biedt vele voordelen:

  • Hogere betrokkenheid van medewerkers
  • Wendbare teams en medewerkers
  • Betere prestaties door continue aandacht voor groei

Als HR heb je hierin een belangrijke rol: door managers en medewerkers te helpen hun gesprekken ontwikkelgericht te maken. Zorg dat zij weten hoe een goed ontwikkelgesprek voorbereid en gevoerd wordt. Gebruik daarvoor onze methodiek.

Strategisch Opleiden medewerkerbetrokkenheid